Belçikalılar Parayla Saadet Olmaz Dedi

Belçikalılar Parayla Saadet Olmaz Dedi

Başlığı okuyanların birçoğunun homurdandığına eminiz! Neden mi çünkü biz de pek inanmadık. Ama Belçika’da 4 yıl süren Ulusal Mutluluk Araştırması’nın elde ettiği verilere göre fazla para saadet getirmiyormuş. Biz de onların yalancısıyız. Elde edilen sonuçlara göre aylık geliri 4 bin 500 Euro’nun üzerindeki kişiler, düşük kazançlı kişilere göre daha mutsuz hissediyor.

Araştırma Gent Üniversitesi sağlık ekonomisti Prof. Dr. Lieven Annemans ve ekibi tarafından gerçekleştirildi. Elde edilen verile göre Belçika’da ortalama aylık gelir 1716 Euro. Toplumun beşte biri, ayda 1000-1500 Euro ile geçiniyor.

Araştırmaya göre, aylık geliri 2000-3000 Euro olanlar kendilerini mutlu hissediyor.

Aylık geliri ortalamanın altında olanlar yeterince mutlu değiller. Bu normal karşılanabilir ama asıl çarpıcı olan mutsuzluk, fazla kazanan kesim arasında daha yaygın görülüyor.

Aylık geliri 4 bin 500 Euro ve üzeri olanlar, yaşam koşullarından daha az memnunlar. Bu grup, az kazananlara oranla kendilerini çok daha mutsuz hissediyor.

Prof Dr. Annemans, maddi zenginlikten alınan hazzın genellikle kısa süreli olduğunu vurguluyor. Profesöre göre yüksek kazançlı kişiler hem işlerinden hem de sosyal çevrelerinden memnun değil.

Kazanç Yalnızlık ve Stres de Getiriyor

Annemans ‘Bu yüksek gelir kendiliğinden oluşmuyor’ diyor ve bol kazancın stres ve yalnızlığı da yanında getirdiğini ekliyor.

Araştırmacıya göre, çok kazanan kesim “Daha fazla olsun dürtüsünün” kurbanı oluyor . Bu dürtüye bağlı doyumsuzluk da yaşam kalitesini düşürüyor.

4 yıl boyunca mutluluk araştırmasına katılan Leuven Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Dr. Frederic Vermneulen, refah düzeyindeki eşitsizliğin, gelir eşitsizliğinden daha fazla olduğunun altını çiziyor.

Mutluluğun, herhangi bir politikaya yön verecek bir ölçüm aracı olmadığını söyleyor Vermeulen ve ekliyor  “En az mutsuz olan insanlar, yaşam koşulları en kötü olan insanlar değil.”

Vermeulen’e göre, yüksek eğitimli ve vasıflı insanlar daha talepkâr ve düşük vasıflı insanlara oranla daha mutsuzlar. Mutsuz kesimde yer alan diğer grup ise dışa dönük yaşayan insanlar.

Belçikalı profesör, sosyal politikalar oluşturulurken her şeyden şikâyet eden, mutsuz yüksek eğitimli ve dışa dönük insanlar yaratılmamasına dikkat edilmesini istiyor. Vermeulen’e göre, bu kesim, zaten baştan mutsuzluğu kabul etmiş durumda

BONUS

Kbuse

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir