Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurduğu Birbirinden Etkileyici 20 Sözü

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurduğu Birbirinden Etkileyici 20 Sözü

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerinin her birisi kıymetli ancak biz onu kaybetmemizin 80. yılına özel 20 etkileyici sözünü sizler için bir araya getirdik.

 • “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da bir milleti esaret ve sefalete terkeder.”

 • “Bilinen gerçeklerdendir ki tarih; bir milletin kanını, hakkını, varlığını hiçbir zaman inkâr edemez.”

 • “Beni insanüstü göstermeyin. Benim doğuşumdaki tek olağanüstülük Türk olarak dünyaya gelmiş olmamdır.”

 • “Genç fikirli demek, hakiki fikirli demektir.”

 • “Bir milletin ruhu zapt olunmadıkça, bir milletin azim ve iradesi kırılmadıkça o millete hakim olmanın imkanı yoktur.”

 • “Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeye maruz kalmadıkça bir cinayettir.”

 • “Türk Milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda, durmadan, yılmadan ilerlemektir.”

 • “Sonsuz bir özgürlük düşüncesi olmaz; hakların en büyüğü olan hayat hakkı bile mutlak değildir.”

 • “Mesuliyet yükü her şeyden, ölümden de ağırdır.”

 • “Bizim dinimiz, milletimize hakir, miskin ve zelil olmayı tavsiye etmez. Tam tersine Allah’ta, Peygamber de insanların ve milletin izzet ve şerefini korumalarını emreder.”


 • “Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yıkım vardır. Her ilerleyiş ve kurtuluşun anası özgürlüktür.”

 • “Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa tam bir hayata sahip değildir.”

 • “Müstemlekecilik (sömürgecilik) ve emperyalizm yeryüzünden yok olacak ve yerine milletler arasında hiçbir renk, din ve ırk farkı gözetmeyen bir ahenk ve işbirliği çağı hâkim olacaktır.”

 • “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir mahiyet alır.”

 • “Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse, ya bağımsızlık, ya ölüm!”


 • “Ulusal egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar yanar mahvolur. Ulusların tutsaklığı üzerine kurulmuş kurumlar her yanda yıkılmaya mahkûmdur.”

 • “Öğretmenler! Yeni kuşağı Cumhuriyetin fedakar öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz, yeni kuşak sizin eseriniz olacaktır.”

 • “Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz. İsterseniz kendisinden sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulmaz. Toplara dayalı egemenlik yaşamaz. Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilal halinde geçici bir zaman için gerekir.”

 • “Biz Hepimiz Milletvekili olabiliriz, bakan olabiliriz, hatta Cumhurbaşkanı olabiliriz, ama hiçbirimiz sanatkar olamayız. Böyle olunca sanatkar el öpmez, sanatkarın eli öpülür.”

 • “Biz bu müesseseyi (Cumhuriyeti) hacılara, hocalara terk etmek için meydana getirmedik. Cumhuriyet müessesesinin bir müstebit (zorba) eline geçeceğini mezarımda bile duysam, Millete karşı haykırmak isterim. Cumhuriyetin milletin kalbinde kök saldığını görmek, yegane emelimdir.”

  Bonus: Ben diktatör değilim. Benim gücüm olduğunu söylüyorlar. Evet doğrudur. Benim isteyip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü ben zoraki ve insafsızca davranmak bilmem. Bence diktatör ötekilerin iradesini ezen kimsedir. Ben gönülleri kırarak değil kazanarak hükmetmek isterim. ❤

Kübra Çoban

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir