Tanrı Yarattı ve Linnaeus Sınıflandırdı: Carl Linnaeus

Tanrı Yarattı ve Linnaeus Sınıflandırdı: Carl Linnaeus

Carl Linnaeus Kimdir?

Carl Linnaeus ile ilgili görsel sonucu

Carl Linnaeus 1707-1778 yılları arasında yaşamıştır.İsveç’in güneyinde dünyaya gelmiş ünlü botanikçidir.

Bitkilerin ve hayvanların Latince isimle sınıflandırıldığı modern sistemin kurucusudur.

Bitkiler konusunda bir otorite olan Linnaeus, yüzlerce bitkiyi isimlendirmiştir.Linnaeus  ‘Deus creavit, Linnaeus disposuit.’ Derdi. (Tanrı yarattı, Linnaeus sınıflandırdı.)

Ebeveynleri rahip olmasını istiyordu ama Linnaeus Upsala Üniversitesi’nde tıp ve botanik bilimi okudu. 1735 yılında tıp doktoru oldu ve hayatının geri kalanında tıpla uğraştı. Bir dönem İsveç kraliyet ailesi için doktorluk yaptı. Botanik her zaman ilk aşkı olarak kaldı.

Carl Linnaeus lapland ile ilgili görsel sonucu

1731 yılında ilk keşif gezisini Lapland’a yaptı.

Tıp ve bitki bilimi üzerine profesör unvanını 1741 yılında Upsala’da aldı.Derslerinde anlattığı maceralarla öğrencilerini heyacanlandırıyordu.Yeni doğa bilimcilerin yetişmesi için onlara ilham verdi. 18. Yy.’da yeni hayvan ve bitki türleri bulmak için dünyanın dört yanına gidecek öğrenciler yetiştirdi.

Carl Linnaeus Systema Naturae ile ilgili görsel sonucu

1735’te Linnaeus’un Systema Naturae isimli kitabının ilk baskısı çıktı ve bu kitapla büyük üne kavuştu.

1737 yılında Genera Plantarum (Bitki Cinsleri) kitabı yayınlandı.Kitapta bitkileri çiçek yapılarına göre cins düzeyinde sınıflandırmıştır.

1753’te derlediği Species Plantarum (Bitki Türleri) kitabında ikili adlandırma sistemini 6 bin kadar bitki türüne uyguladı.

Linnaeus çocukken öğrendiği Latince’yi bitki ve hayvanlara verebileceğini düşündü.Bu düşüncesini uygulayarak ‘İkili İsimlendirme’yi başlatmış oldu. İsimlendirmede ilk kelime canlının ait olduğu cinsi belirtir.İkinci kelime ise türleri belirtmek için seçilmiş kelimelerdir.Bu sistem günümüzde kullanılan isimlendirme için temeli oluşturdu.

Carl Linnaeus ile ilgili görsel sonucu

Linnaeus taksonomisi ciddi bir ün kazandı. 1761’de başarısından dolayı İsveç aristokrasisine davet edildi.Diğer taraftan teorisi üzerinde eleştiriler ve tartışmalar da vardı. Bazı adlandırmalarda cinselliği çağrıştırdığı için eleştiriliyordu. Bir bitki familyasına klitoris kelimesinden türetilen ‘clitoria’ adını vermişti.

Linnaeus zaman zaman ikili adlandırma sistemini düşmanlarından intikam almak için kullanıyordu.Alman bilim adamı Linnaeus taksonomi sistemini tiksindirici bulduğunu açıkladı. Bu açıklamadan sonra Linnaeus yabancı ot cinsine Alman bilim adamının adına gönderme yaparak ‘Siegesbeckia’ ismini verdi.

Linnaeus Upsala’da yetmiş yaşında vefat etti.

Kbuse

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir