İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Hakkında 15 İlginç Bilgi

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Hakkında 15 İlginç Bilgi

PigmeLaf.Com Sosyal İçerik Platformu olarak İslamiyet Öncesi Türk Tarihi Hakkında 15 İlginç Bilgi ‘yi sizin için derledik.

1)Arminius Vambery’e göre Türk adının anlamı türemek ve çoğalmaktır.

2)Türk adına ilk defa Çin devlet kaynaklarında rastlanmıştır.

3)Bizans İmparatorluğu kaynaklarında ilk defa Türk adı coğrafi bir yer olarak geçmiştir.

4)Orta Asya’nın en eski kültür merkezi Anav’dır.

5)Türklere ait en eski kültür bölgesi Afenesyova’dır.

6)Bozkır’ın kuyumcuları olarak bilinen Türk topluluğu İskitler’dir.

7)İlk türk devleti Asya Hun Devletidir. Çinliler bu devlete Hiung-nu demiştir.

8)Asya Hun devletinin kurucusu Teoman’dır.

9)Türkler Anadolu’ya ilk defa Uldız döneminde gelmiştir.

10)Avar Devleti en güçlü dönemini Bayan Han döneminde yaşamıştır.

11)Avrupa’yı üzengiyle Avarlar tanıştırmıştır.

12)Mete Han Çin’e asimile olmamak için taşınmamıştır.

13)Avarlar Sasaniler’in yardımıyla İstanbul’u iki kez kuşatmıştır.

14)İtil Bulgarları İlteber Almış Han zamanında İslamiyet’i kabul etmiştir.

15)Kıpçaklar’dan günümüze kalan eser Codex Cumanicus’tur.

deligomlegim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir