Beslenme ve Duygular

Beslenme ve Duygular

Gün içerisinde hepimiz yaşadığımız olaylardan etkileniyoruz. Duygu durumumuz değişirken besin seçimlerimiz de duygularımıza göre değişiyor. Yani beslenme ve duygu kavramları yan yana geliyor.

Yeme davranışımız duygu durmumuzdan etkilenir. Psikolojik ihtiyaçlarımızla; öğün sıklığı, ne miktarda ve ne yendiğinin ilişkisi olduğu çeşitli araştırmalarla kabul edilmiştir.

Duygusal uyarılar yeme davranışını olumlu ya da olumsuz etkiliyor.Stres ya da olumsuz duygularda oluşun fiziksel olaylar öğün sonrası tokluk duygusuna benzer. Olumsuz duygularda vücudun oluşturduğu fizyolojik yanıt iştah kaybı ve besin alımı yetersizliğidir.

Olumlu duygularda besin alımında artış görülür.
Mehrabian’a göre fazla gıda alımı sıkıntı, yorgunluk ve depresyon duyguları sırasında olur.Korku, gerilim ve ağrı duyguları ise az miktarda gıda alınmasına neden olur.

Lyman ise olumlu duygular hissettiğimizde sağlıklı gıda alımına eğilim gösterdiğimizi, olumsuz duyguların bizi zararlı gıda alımına yönlendirdiğini söyler.

Patel ve Schlundt ise olumlu ve olumsuz duygular bizi normal mizacımıza göre daha fazla yemek yemeye yönlendirir. Olumlu mizaç olumsuz mizaca göre gıda alımında daha belirleyicidir.

Macht’e göre öfke, neşe durumunda korku ve mutsuz olma durumuna göre daha fazla acıkıyoruz.Öfkelendiğimizde hızlı, düzensiz ve yakınımızda ne varsa onu tüketiyoruz. Neşeli olduğumuzda besini lezzetli bulduğumuz için ya da sağlıklı olduğunu düşündüğümüz için tüketme eğilimindeyiz. (Hazcı yemede artış)

KAYNAKÇA
Gündoğdu R., Öğrenmenin Doğası ve Temel Kavramlar, PDR Kongresi, July 2013
Soydemir G., Beslenme ve Diyet Polikliniğine Başvuran Hastaların Yeme Tutum ve Davranışları il Diyet Algılarının Değerlendirilmesi, Yükseklisans Tezi, Ankara, 2017
Gözcü S., Ergenlik Dönemindeki Öğrencilerin Öfke Durumlarının Besin Tüketim Düzeylerine Etkisinin İncelenmesi, Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2015

Kbuse

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir